Archive for DŮM Č. P. 100

V červenci otevíráme sezónu 2018/2019

Letošní sezónu otevřeme o týden dříve a to už v týdnu od 9,7,2018. Přesný termín se objeví na Facebookových stránkách. Ale každopádně 13. v pátek už se bude kouřit z komínů. 

Aktuálně zakládáme třešňové kvasy.

letošní třešně jsou vynikající kvality.

Sud a víko s hadičkou.

 

 

 

Tematické přednášky již od března.

Přijměte pozvání na zajímavá témata!

Kdy?         Březen, duben, červen 2018  

Kde?         Místní knihovna, Libina 521, 788 05 Libina,  Langerova vila, náměstí Libina

TERMÍN ČAS  TÉMA LEKTOR

BŘEZEN

3.3. 8,30 – 11 Výsadba a prořezávka listnatých, jehličnatých dřevin, růží a keřů. Ing. Jana Andrísková
24.3. 8,30 – 11 Roubování ovocných dřevin a listnatých dřevin. Ing. Jana Andrísková

DUBEN

14.4. 9 – 11 Pěstování révy vinné. Bc. Jitka Horáčková
24.4. 9 – 11 Bude upřesněno. Bude doplněno

ČERVEN

16.6. 9 – 11 Pěstování a využití léčivých rostlin. Ing. Jana Andrísková
23.6. 9 – 11 Pěstování a netradiční využití růží. Ing. Jana Andrísková

Kapacita místnosti cca 40 osob. Změna času konání bude min. 5 dní před konáním oznámena.

Akce organizována z iniciativy spolku TENDER pro, ve spolupráci s Obcí Libina.

Srdečně zve Ing. Eva Stloukalová s lektory Ing. Janou Andrískovou a 

Bc. Jitkou Horáčkovou.

Produkty pro vás od nás

PRODUKTY PRO VÁS OD NÁS 

Letošní směs sušeného ovoce obsahuje jablka, hrušky, švestky, špendlíky, slazenou dýni a kdouli. Vše v poměru k náročnosti zpracování.

Specifika sušení:

  • Jablka jsou bez jádřinců, rozdělené podle velikosti jablka na osminky či čtvrtky.
  • Hrušky jsou i s jádřincem, rozdělené na čtvrtky.
  • Švestky jsou půlené bez pecky.
  • Špendlíky jsou, stejně jako např. třešně, sušené vcelku i s peckou.
  • Dýně i kdoule, které nejíme syrové, jsou zpracovány stylem kandování. Slazené cukrem, vařené do sklovata a posléze sušené.

Sušení ovoce probíhá v sušárně na proutěných roštech. Proto je ovoce výjimečně voňavé.

Jablečný mošt je připraven z jablek z rodinného sadu od Šemberů v Klopině.

 

Destilace od 20.7.2017

Dobrý den, zdravíme zájemce o pálení u nás, oznamujeme, že novou sezónu budeme zahajovat tradičně s celním úřadem 20.7.2017.

Prvním termínem destilace bude  pátek 21.7.2017

Termín pálení si můžete nahlásit osobně nebo telefonicky na číslech 583233386 anebo 607563918.

těšíme se na vás

Stloukalovi

Sezóna destilace 2016/2017

Otevřena od 20. 7. 2016.

Objednávky na destilaci, moštování, sušení na tel. čísle 583233386, anebo 607563918.

Pokud nás nezastihnete doma/v provozovně, nedovoláte se nám, zaznamenáváme zmeškané hovory a zavoláme vám zpět.

DESTILACE – tradiční technologie a postup

MOŠTOVÁNÍ  – ve středu a v sobotu mezi 16 – 19 hod.

SUŠENÍ – lokální specialita a gurmánský zážitek

VÍNA – lahvová z Jižní Moravy od Kyjova

Přejeme hodně úspěchů v zahradničení a na viděnou u nás.

Na zdravíčko, jak jinak;-)

sledujte nás na facebooku.

 

Rodný list produktu křížal nese název Podbradelské sušky

Ovoce, u nás zpracovávané do křížal, plodí ovocné stromy, které rostou převážně na svazích pod  Bradlem.
Bradlo (600 m n. m.) je nejvyšší horou Úsovské vrchoviny. Zalesněný hřbet Bradla, vypínající se nad Libinou a hlavně jeho vrchol s mohutnou skálou je oblíbeným cílem turistů….uvádí popis turistického cíle.
Podbradelský přívlastek/ přídavek jména proto vyjadřuje povahu zdejší lokality. Nu, a sušky? To je přeci hanácký původní výraz. Respektive jeden z bohaté škály lidových názvů pro křížaly – sušené kousky ovoce. Naše provozovna, nebo spíše Dolní Libina (část Stránka / původní název) je podle mého názoru nejsevernějším osídleným územím Hané.
POPIS
Produkt ruční výroby: sušené kousky ovoce
Název: Podbradelské sušky
gramáž: 100g
cena je 40Kč za balení
Druh a původ ovoce: Jablka, hrušky, švestky, třešně – původ vlastní rodinný sad + drobní pěstitelé zdejšího regionu pod Bradlem.
Trvanlivost – od data zabalení cca 1 rok, po otevření balení určeno k okamžité spotřebě, případně uskladnění v uzavřených skleněných lahvích
Popis technologie sušení: sušení probíhá ve zděné sušárně s dřevěným pouzdrem, na platech propletených proutím. Topení je dřevem.
Charakteristika produktu: způsob sušení dodá produktu výjimečnou vůni a chuť, která se rozline v ústech posléze řádného prokousání. Zejména je zajímavá vůně včelích plástů, kterou zapříčiní kombinace dřeva a proutí.
Křížaly jsou jednou z dobrot, které podporují vaše zdraví.Jejich určení spotřeby je v zimních a jarních měsících, kdy mají hlavní účel pomoci čistit střeva, vyprazdňovat se, i když je menší pohyb a vedle toho, dodat minerály, vitamíny a přírodní cukry.
Přeji vám dostatek trpělivosti a odvahy pro vnímání povahy křížal:-)

Zahájení destilace od 15. července

Oznamujeme Vám zahájení sezóny pálení v půli července – 15.7.2015.

Pod kotly se zatopí a ionty mědi budou opět pracovat na plné obrátky.

O

 

 

 

Příspěvek k výročí osvobození, konce II. světové války

ODům č. p. 100 v Dolní Libině se stal také součástí událostí, které se odvíjely v souvislosti s koncem II. světové války.

Když si vzpomínám, jak jsme se o válce učili ve škole, a porovnám to s informacemi, které jsou oživovány v těchto dnech na pozadí příběhů lidí, jejich vzpomínek … nedá se to srovnat.

Příběh židovské rodiny, která bydlela v našem domě je popsán v útlé publikaci, kterou si můžete otevřit ZDE. Je možné přijít k nám, prohlédnout si materiály o událostech.

Informace se z místa nevytrácí, energie se pouze pročistí, člověk si srovná vědomí.

Rodinný závod je cestou pro vznik a rozvoj malých firem.

Mnozí se diví, jak může ve firmách pracovat rodina, nahrazuje práci majitele? A co „děcka“, mohou vůbec pracovat a pomáhat? Je to legální, nelegální?

Nový občanský zákoník tomu vyšel vstříc. Tak abychom tomu rozuměli a zvykli si na to :-)…. Líbí se mi rozbor věci na wikipedii. Jelikož je to i naše cesta, tak to uvádím zde.

Rodinný závod je soubor obchodního jmění sloužící podnikatelským účelům, který vlastní některý člen rodiny a na jehož provozu se podílejí trvalou prací členové širší rodiny, aniž by byli společníky (obchodní) společnosti nebo měli sjednánu pracovní smlouvu. Do českého práva byl zaveden novým občanským zákoníkem (nabyl účinnosti 1. ledna 2014.), kde je upraven v §§ 700 až 707.

Důvody zavedení

Právní úprava rodinného závodu měla dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku vyplnit prostor, kdy členové rodiny pro rodinný závod fakticky pracují, aniž se jejich práva a povinnosti spravují zvláště uzavřenou smlouvou. S takovými situacemi se lze setkat například v zemědělství nebo v pohostinských, hotelových a podobných provozech. Vyznačují se vesměs tím, že členové rodiny pracují pod řízením otce, matky, děda atp., aniž jsou jejich povinnosti a práva, a to nejen zaměstnanecké, ale i ve vztahu k závodu samotnému, nějak právně regulovány. V případě, že jejich právní vztahy nebyly v období do konce roku 2013 výslovně upraveny, řídily se ustanoveními o bezdůvodném obohacení, což nebylo vždy právě praktické pro řešení sporů.[1]

Dalším důvodem k právní úpravě rodinného závodu bylo východisko, že životní úroveň rodiny má být srovnatelná. Pokud na rodinném závodě pracují i některé z dětí, rodina je povinna zaopatřovat všechny členy rodiny i ty, jež se z nějakého důvodu neúčastní (např. z důvodů studijních, zdravotních apod.) nebo kteří se starají o rodinnou domácnost.[1]

Kdo může být členem rodinného závodu

Za členy rodinného závodu jsou chápáni: společně pracující manželé (nebo alespoň jeden z nich) a jejich příbuzní do třetího stupně nebo osoby, které jsou s manžely sešvagřené až do druhého stupně.[2] Tyto vyjmenované osoby jsou do rodinného závodu zahrnuty za předpokladu, že pro rodinu nebo rodinný závod trvale pracují. Teprve pak se považují za členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.[3]

O rodinný závod nejde, pokud již členové rodiny mají vzájemné právní vztahy smluvně upraveny (např. společenskou smlouvou, smlouvou o tiché společnosti, pracovní smlouvou nebo zakladatelským právním jednáním o založení obchodní společnosti nebo družstva). Pokud se na provozu rodinného závodu podílejí oba manželé, nepoužije se na jejich právní vztahy právní úprava rodinného závodu, ale manželské majetkové právo (§§ 708 až 750 občanského zákoníku).

Pravidla fungování rodinného závodu

Stěžejní rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu závodu. Nezletilé členy závodu při hlasování zastupuje jejich zákonný zástupce (rodič), nesvéprávné osoby opatrovník.

Základním právem všech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu je právo podílet se na zisku z tohoto provozu.[3] Je zřejmé, že podíl na zisku má odpovídat míře, v jaké se člen rodiny podílí na dosažení tohoto zisku, doslova v míře odpovídající množství a druhu své práce.[1]

Pro rodinný závod jako zařízení, jehož podstatou je společenství zúčastněných osob, je rozhodné, kdo se provozu rodinného závodu účastní, ne to, kdo je jeho vlastníkem, proto mají všichni členové rodiny, kteří se na práci podílejí právo spolurozhodovat o zásadních otázkách, které se týkají nakládání s tímto vlastnictvím a také co se bude dělat s přírůstky k tomuto vlastnictví a s tím, jak bude s úrodou naloženo, a to bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto závodu[4] – právě proto, že jde o zdroj obživy jich všech a celé rodiny. Dalším právem je rozhodování o přijetí dalšího člena.

Příběh domu č. p. 100 (Dolní Libina, dříve Stránka)

Dům který hovoří. Už jsme si na to zvykli. Ale nebylo to tak vždycky… Když jsme se nastěhovali do zdejšího domu působily na nás různé věci. Obtížně se to popisuje, ale okolnosti nás svedly k dopátrání se historie domu spojené s životem jediné židovské rodiny žijící ve své době v Libině, panu Jonasi Wolfovi a jeho dětem.

Zejména díky předešlé majitelce domu paní Jitce Hekšové, jsme získali vzpomínky na události, které se, jak jsem vnímala, týkaly nás všech.

Příběh a události byly natolik vypovídající, že jsem se rozhodla, že udělám, co je v mých silách, abych příběh zprostředkovala dál lidem, kteří navštíví tento dům, dětem, kteří se učí o okolnostech, které píší historii. Bylo to tak blízko. A tak v kontrastu s touto dobou.

Příběh je připraven i pro vás :-).Rodina J. Wolfa / týká se to nás všech