Tag Archive for spolupráce

Témata přednášek v květnu a červnu 2017

POZVÁNKY:

Zájemcům o přednášky:

v květnu – sobota 13.5. od 8,30 do 11,30 – téma hmyzích a ptačích domečků na našich zahradách
v červnu – sobota 3.6. od 8,30 do 11,30 – téma bylinky sbírané kolem sv. Jána

Přednášky jsou organizovány z neziskové iniciativy spolku TENDER pro, z.s., pod záštitou pálenice v Dolní Libině 100 a ve spolupráci s obecní knihovnou Libina.
Na obě přednášky je nutné se předem přihlásit a nechat kontakt. Kapacita místnosti je omezena a v druhém případě, bude-li malý zájem, nebudou uskutečněny.
děkuji moc za spolupráci a pochopení.

 

Vzdělávací workshop – ovocné stromy, výsadba a péče

Vladimír Vytásek bylinkám rozumí

Vladimír VitásekNa Vladimíra Vytáska jsme se obrátili před dvěma lety s prosbou o spolupráci. Zadání bylo jasné.

  1. Vytvořit směs bylin pro přípravu likéru příznivě působícího na náš organismus. (žaludek, psychika)
  2. Bylinky musí být odsud, z naši krajiny.
  3. Příprava je jednoduchá pro každého.

Vladimír Vitásek je litovelský bylinář, bylinami se zabývá od roku 1984, bylinky pěstuje, naslouchá jim, vyrábí tinktury, věnuje se poradenství, přednáší a předává vlastní poznatky. 

RECEPT

Připravíme si tyto bylinky:

  • Čechřice vonná
  • Dobromysl obecná
  • Mochna husí
  • Řepík lékařský
  • Pelyněk brotan – boží dřevec

Poměr bylin (dílů), které používáme pro výrobu je 3:2:2:2:3. Pro maceraci použijeme destilát o síle 50°alk., 1 díl směsi na 5 dílů alkoholu. Vyluhujeme 6 týdnů v zatmavěné nádobě. Občas protřepeme. Ředíme na 38-40°alk. Dosladíme a dochutíme, jak je nám příjemné, osobně jsem přidala mletý anýz a badyán. Doslazujeme mírně, bylinný likér je chuťově jemný. Po doslazení ještě necháme dozrát společně s kořením. Chutě se spojí a nápoj zaobalí. Cukerný sirup na doslazení likéru vyrábíme v poměru 1 :1 cukr a voda, svaříme, zchladíme a spojíme s bylinným macerátem. 

Vladimír Vytásek bylinkám naslouchá a rozumí. Povídá si s nimi, respektuje je, a ony spolupracují. Funguje to jedině takto. Jeho zkušenosti, které při setkáních vypráví, to dokládají. Vladimír je člověkem, který chce, aby co nejvíce lidí rozumělo bylinkám a byli v tomto ohledu soběstační. Proto se věnuje přednášení svých poznatku, píše do odborných časopisů, účastní se besed, pomáhá zakládat bylinné zahrady. Od mala chtěl být zahradníkem. Jeho lékařka mu to však ze zdravotních důvodů nedoporučila. Přesto se oklikou k rostlinkám dostal.

Z rozhovoru, který nám Vladimír poskytl:

Jaké bylinky bychom měli sbírat?

„Především ty, které jsou nám sympatické, zaujmou nás, voní nám a souhlasí, abychom je utrhli a vzali si s sebou. Rostlinka se na nás tzv. vnitřně energeticky usměje. Poslouchat vnitřní tělo, dát na intuici a poděkovat.“

Vladimír tvrdí, že bylinky nám jdou naproti. Když máme zahrádku, třebas malou, právě tam se vyskytují bylinky, které nám pomohou když je potřeba.

Navštivte Vladimíra v  jeho zeleném království a uvidíte:-).

 

 

Rodinný závod je cestou pro vznik a rozvoj malých firem.

Mnozí se diví, jak může ve firmách pracovat rodina, nahrazuje práci majitele? A co „děcka“, mohou vůbec pracovat a pomáhat? Je to legální, nelegální?

Nový občanský zákoník tomu vyšel vstříc. Tak abychom tomu rozuměli a zvykli si na to :-)…. Líbí se mi rozbor věci na wikipedii. Jelikož je to i naše cesta, tak to uvádím zde.

Rodinný závod je soubor obchodního jmění sloužící podnikatelským účelům, který vlastní některý člen rodiny a na jehož provozu se podílejí trvalou prací členové širší rodiny, aniž by byli společníky (obchodní) společnosti nebo měli sjednánu pracovní smlouvu. Do českého práva byl zaveden novým občanským zákoníkem (nabyl účinnosti 1. ledna 2014.), kde je upraven v §§ 700 až 707.

Důvody zavedení

Právní úprava rodinného závodu měla dle důvodové zprávy k občanskému zákoníku vyplnit prostor, kdy členové rodiny pro rodinný závod fakticky pracují, aniž se jejich práva a povinnosti spravují zvláště uzavřenou smlouvou. S takovými situacemi se lze setkat například v zemědělství nebo v pohostinských, hotelových a podobných provozech. Vyznačují se vesměs tím, že členové rodiny pracují pod řízením otce, matky, děda atp., aniž jsou jejich povinnosti a práva, a to nejen zaměstnanecké, ale i ve vztahu k závodu samotnému, nějak právně regulovány. V případě, že jejich právní vztahy nebyly v období do konce roku 2013 výslovně upraveny, řídily se ustanoveními o bezdůvodném obohacení, což nebylo vždy právě praktické pro řešení sporů.[1]

Dalším důvodem k právní úpravě rodinného závodu bylo východisko, že životní úroveň rodiny má být srovnatelná. Pokud na rodinném závodě pracují i některé z dětí, rodina je povinna zaopatřovat všechny členy rodiny i ty, jež se z nějakého důvodu neúčastní (např. z důvodů studijních, zdravotních apod.) nebo kteří se starají o rodinnou domácnost.[1]

Kdo může být členem rodinného závodu

Za členy rodinného závodu jsou chápáni: společně pracující manželé (nebo alespoň jeden z nich) a jejich příbuzní do třetího stupně nebo osoby, které jsou s manžely sešvagřené až do druhého stupně.[2] Tyto vyjmenované osoby jsou do rodinného závodu zahrnuty za předpokladu, že pro rodinu nebo rodinný závod trvale pracují. Teprve pak se považují za členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.[3]

O rodinný závod nejde, pokud již členové rodiny mají vzájemné právní vztahy smluvně upraveny (např. společenskou smlouvou, smlouvou o tiché společnosti, pracovní smlouvou nebo zakladatelským právním jednáním o založení obchodní společnosti nebo družstva). Pokud se na provozu rodinného závodu podílejí oba manželé, nepoužije se na jejich právní vztahy právní úprava rodinného závodu, ale manželské majetkové právo (§§ 708 až 750 občanského zákoníku).

Pravidla fungování rodinného závodu

Stěžejní rozhodnutí jsou přijímána většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu závodu. Nezletilé členy závodu při hlasování zastupuje jejich zákonný zástupce (rodič), nesvéprávné osoby opatrovník.

Základním právem všech členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu je právo podílet se na zisku z tohoto provozu.[3] Je zřejmé, že podíl na zisku má odpovídat míře, v jaké se člen rodiny podílí na dosažení tohoto zisku, doslova v míře odpovídající množství a druhu své práce.[1]

Pro rodinný závod jako zařízení, jehož podstatou je společenství zúčastněných osob, je rozhodné, kdo se provozu rodinného závodu účastní, ne to, kdo je jeho vlastníkem, proto mají všichni členové rodiny, kteří se na práci podílejí právo spolurozhodovat o zásadních otázkách, které se týkají nakládání s tímto vlastnictvím a také co se bude dělat s přírůstky k tomuto vlastnictví a s tím, jak bude s úrodou naloženo, a to bez zřetele na vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto závodu[4] – právě proto, že jde o zdroj obživy jich všech a celé rodiny. Dalším právem je rozhodování o přijetí dalšího člena.

Chcete si prožít téma živlů?

Z pálenice na téma „Setkání s živly“.


Oheň

OOheň vládne destilaci. V pálenici se kvas zahřívá v měděných kotlech, pod kterými se topí dřevem. Teplo, které se vyvíjí je přirozené a původní. Je to součást naší energie srdce. Každý v sobě máme vnitřní zdroj energie, oheň, sdílíme alchymii života. S pomocí ohně se u nás vydestiluje to nejlepší z kvasu. A také s pomocí ohně se my můžeme psychicky zbavit nechtěného. Když spojíme svůj vnitřní oheň s vnějším ohněm v blízkosti, který respektujeme, můžeme se pročistit. Odevzdat ohni své starosti.


Země

OPlody Země v podobě ovoce zpracováváme do kvasů, křížal, povidel, moštů, abychom díky nim v pravý čas dodali tělu vitalitu, sílu, zbavili se parazitů. V plodech je předána síla stromů, půdy, minerálů. Původní síla ovoce, která není uměle ovlivněna, se přenese jako původní síla pro naše tělo. Tělo je prach, součást Země. Ctíme Zemi, její schopnost spolupráce a obnovy, plodit nové energie, bohatou říši rostlin, živočichů, nerostů. Slavíme život tady na zemi.


Voda
OZdrojem vody je ručně kopaná studna, ze které je čerpána voda. Tato je pitná, vhodná pro výrobu pálenky, respektive ředění pálenky na žádoucí lihovitost. Voda kolem nás proudí také v řece Oskavě, napomáhá chladit lihové páry. Voda je součástí lidského těla z 60-70%. Naši vodu máme rádi, vážíme si jí. Společně s ní přijímáme informace kovů, kamenů, minerálů. S vděčností přijímáme vodu k našemu užitku. Čistí a vyživuje naše buňky. S vodou se dá čarovat. Učíme se být dobrým správcem.


Vzduch
OÉter/vítr proudí kolem, je pro všechny a pronikne všude. Je nositelem kyslíku, nositelem světla. Opatřuje vůně libé či nelibé. Vůně dřeva, zahřívajícího ovocného kvasu, křížal, povidel. Přírodní vůně, která uvolní mysl a zahřeje srdce. Vše je najednou pomíjivé. Vzduch nadlehčí těžké chvíle, sevřené pocity. Hlubokým dechem zklidníme úzkosti a strachy, které na nás čas od času přichází. Vdechneme nový čerstvý vzduch, nepopsatelnou vůni. Vzduch čistí prostor a miluje svobodu, která je nám vlastní.