o nás

Pálenice / Distillery

Od roku 2002, respektive 2010 vedeme zdejší pěstitelskou pálenici. Zahájení provozu se datuje od roku 1867. V tomto roce začal podnikat náš předchůdce pan Jonas Wolf. Jeho rodina podnikala po tři generace, kdy jí vystřídal státní podnik Seliko a následně opět soukromé vlastnictví. My jsme nástupnickou firmou.

Vše je tady na svém místě, v řádu krajiny a sídla. Provozovna se nachází na okraji obce, u výjezdu silnice směrem na Oskavu / Rýmařov, při zdroji vody v říčce Oskavě, v ovocnářské oblasti nejsevernější části Hané, při patě Nízkého Jeseníku.

Jsme rodinnou firmou. Našim záměrem je zachovat výjimečný způsob destilace, který našim zákazníkům přináší výbornou pálenku. Zákazníkům pálenice, kteří sem jezdí s důvěrou po několik generací patří náš dík! Jsme tu pro ně. Současně jsme otevření novým nápadům a nové zákazníky nezklameme.

foto 2018

Náš tým tvoří:

Radek Stloukal – majitel firmy, hlavní destilatér, garant kvality procesů výroby a přípravy produktů firmy; Eva Stloukalová – administrativní záležitosti, projekty na rozvoj firmy, příprava produktů a služeb; Berenika a Robin Stloukalovi – nabídnou vám naše produkty a služby.

Rosteme s stárneme společně s vámi. 

Jelikož zde na místě nebyla vždy jen destilace, pracujeme na postupném rozšíření služeb o moštování, sušení, nabídku vín a tradičních produktů. Experimentujeme s likéry, zakládáme malý sad. Produkty zejména ruční, řemeslné výroby, které charakterizují zdejší kraj, jeho obyvatele a způsob života.

Při rozvoji firmy spolupracujeme s organizacemi, které jednak podporují rozvoj malých firem na venkově. Například je to Místní akční skupina Šumperský venkovBEC družstvo, a jednak nabízíme naši spolupráci v oblasti odběratelských vztahů, kdy nakupujeme  zboží i služby zejména od malých místních dodavatelů a výrobců. Podporujeme obecní aktivity pro veřejnost, sponzorujeme neziskovou organizaci TENDER pro, z.s. Propojujeme, síťujeme a sjednocujeme náš společný cíl – život na venkově, který se nám líbí.

Objevit silné stránky, chopit se příležitostí a nabídnout veřejnosti to nejlepší, to chce čas a trpělivou práci. Jako silné stránky vidíme tyto:

Zázemí domu s provozovnou, vlastní půda – spojení bydlení a podnikání v rodinném charakteru a s tradicí; Vlastní potenciál tzv. lidský kapitál – umožní provedení nápadů vlastními silami; Místo Stránky/části Dolní Libiny jako ovocnářské oblasti; Čas pro návrat k původu, přírodě a vlastním hodnotám.

Výhodné postavení domu s ohledem na výrobu, původní základ v rodinném podnikání, rodina Jonase Wolfa a jejich příběh spojený s událostí Holokaustu a následujících událostí spojených s komunistickým režimem, doklad lidské houževnatosti a vytrvalosti, spolupráce a partnerství, podpora podnikání na venkově, zásadní význam dosaženého vzdělání a lidského přístupu, vztah k zahradničení a zpracování plodů, spolupráce, vzájemnost s lidmi a přírodou, dostatek vody, úrodné půdy, sympatie pro nezávislost a soběstačnost, cesta ke zdraví jako cesta práce pro smysluplné věci, které neškodí a naopak vlastní organizmus pročistí, podpoří a posilní, uvolnění informací o jedech, kterými se necháváme zaplavit. Ztráta iluzí o pravdivosti podávaných informací médii.